Wanda Chang
DEinternational Taiwan Ltd. Service Unit of the German Trade Office Taipei

Wanda Chang

19F-10, Int. Trade Bld.

No. 333, Keelung Rd., Sec. 1

11012 Taipei

TAIWAN

www.taiwan.ahk.de