Andrej Prpič
SVET SEJMOV d.o.o

Andrej Prpič

Ulica Rozke Usenik 10

1210 Ljubljana - Sentvid

SLOWENIEN

www.sejem.si