Slovensko-nemecká obchodná a priemyselná komora

Hana Ch. Marková

Europeum Business Center

Suché mýto 1

811 03 Bratislava

SLOVAKIA

www.dsihk.sk